0

Prairie Artisan Ales

2017

Sesja 1


  • Pe-Kan Vanilla & pecan Imperial Stout | 11,5%
  • Prairie Hop Saison | 8%

Sesja 2


  • Bomb! Imperial Stout | 13%
  • Standard Saison | 5,6%

Sesja 3


  • Paradise Cacao & vanilla imperial stout | 13% Prairie & Friends TRVE Edition Sour Red Farmhouse Ale